CBTT về việc giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

2023

Kính cổ đông xem và download tại đây:

CBTT vv cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp_tháng 12. 23

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 13-12-2023 10:08:52

CBTT thông báo ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2023

2023

Kính mời quí cổ dông xem và download tại đây:

CBTT Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 21-11-2023 09:25:51

CBTT về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

2023

Kính mời quí cổ đông xem và download tại đây:

CBTT vv thay đổi giấy phép đk kinh doanh

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 17-08-2023 10:56:21

CBTT vê việc cổ phiếu công ty tăng 5 phiên liên tiếp

2023

Kính mời quí cổ dông xem và download tại đây:

 CBTT giải trình về giá cổ phiếu DAS_

Trân trọng

Ngày cập nhật: 23-03-2023 06:08:29

CBTT vv chốt DSCĐ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

2023

Kính mời quí cổ đông xem và download tại đây:

TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2023

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 15-02-2023 03:59:30

CBTT vv nhận đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của ông Trần Đình Dũng

2023

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

CBTT vv từ nhiệm TV HĐQT của Ông Trần Đình Dũng

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 12-04-2022 04:34:50

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu của ông Trần Hữu Thành ; Phó Giám đốc công ty

2023

Mời quí CĐ xem và download tại đây:

Báo cáo KQ giao dịch Ông Thành- PGĐ cty.DKS

Trân trọng

Ngày cập nhật: 26-01-2022 23:07:10