CBTT về việc giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

Kính cổ đông xem và download tại đây:

CBTT vv cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp_tháng 12. 23

Trân trọng.

Loại xe khác