BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA ÔNG NGUYỄN THƠI: KTT CÔNG TY , NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

BC KQ GD CP ÔNG NGUYỄN THƠI -KTT CTY, NGƯỜI UQ CBTT

Trân trọng

Ngày cập nhật: 14-08-2020 11:38:03

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA ÔNG: NGUYỄN VĂN VIỆT- TV BKS

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

BCKQ GD cổ phiếu_Ông Việt _TV BKS

Trân trọng

Ngày cập nhật: 15-07-2020 15:59:58

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN CP CỦA ÔNG : TRẦN HỮU THÀNH - TVHĐQT; PHÓ GĐ CÔNG TY

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Thông báo giao dịch cổ phiếu_Ông Thành TVHĐQT ;PGĐ Cty

Trân trọng

Ngày cập nhật: 15-07-2020 10:01:55

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA ÔNG: NGUYỄN VĂN TRUNG- TVHĐQT

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Báo cáo KQ GD cổ phiếu Ông Trung UV HĐQT

Trân trọng

Ngày cập nhật: 14-07-2020 16:16:58

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA BÀ TRẦN THỊ QUYÊN- TVBKS

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu_Bà Quyên TV BKS

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 15-07-2020 10:48:02

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN CP NGƯỜI NỘI BỘ - TVHĐQT

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Thông báo giao dịch cổ phiếu_ Ông Nguyễn văn Trung UV HĐQT

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 08-07-2020 15:46:55

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA ÔNG NGUYỄN ĐÌNH PHÚC- UVHĐQT

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Báo cáo KQ giao dịch CP của Ông Nguyễn Đình Phúc- UVHĐQT

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 08-07-2020 11:33:53

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGÀY KHÔNG CÒN CỔ ĐÔNG LỚN

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

CBTT.CỔ ĐÔNG LỚN.  THÂN HÀ NHẤT THỐNG.

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 05-07-2020 15:47:26

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN CP NGƯỜI NỘI BỘ - TVHĐQT

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

CBTT BÁN CP NGƯỜI NỘI BỘ- TVHĐQT Nguyen Dinh Phuc.

Trân trọng

Ngày cập nhật: 03-07-2020 16:57:09