CBTT thông báo ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2023

Kính mời quí cổ dông xem và download tại đây:

CBTT Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Trân trọng.

Loại xe khác