CBTT thay đổi nhân sự TV BKS

Kính mời quí cổ dông xem và download tại đây:

 CBTT VE THAY ĐOI NHAN SU BAN KS

Trân trọng.

Loại xe khác