CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC NGÀY ĐKCC ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CT NĂM 2019 BẰNG TIỀN

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

CBTT NGÀY ĐKCC VV CHI TRẢ CT 2019

HĐQT PVM DAESCO

Ngày cập nhật: 14-10-2020 04:05:12

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGÀY ĐKCC ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CT NĂM 2019 BẰNG TIỀN

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

TB NGÀY ĐKCC CHI TRẢ CỔ TỨC 2019

HĐQT PVM DAESCO

Ngày cập nhật: 14-10-2020 04:02:52

CBTT Kết quả giao dịch CP của ông; Nguyễn Thơi; Kế Toán trưởng công ty ; Người UQ CBTT

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

BC KQ GD CP ông Nguyễn Thơi. KTT cty. L2

Trân trọng

Ngày cập nhật: 10-09-2020 03:41:10

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA ÔNG NGUYỄN THƠI: KTT CÔNG TY , NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

BC KQ GD CP ÔNG NGUYỄN THƠI -KTT CTY, NGƯỜI UQ CBTT

Trân trọng

Ngày cập nhật: 14-08-2020 00:38:03

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA ÔNG: NGUYỄN VĂN VIỆT- TV BKS

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

BCKQ GD cổ phiếu_Ông Việt _TV BKS

Trân trọng

Ngày cập nhật: 15-07-2020 04:59:58

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN CP CỦA ÔNG : TRẦN HỮU THÀNH - TVHĐQT; PHÓ GĐ CÔNG TY

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Thông báo giao dịch cổ phiếu_Ông Thành TVHĐQT ;PGĐ Cty

Trân trọng

Ngày cập nhật: 14-07-2020 23:01:55

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA ÔNG: NGUYỄN VĂN TRUNG- TVHĐQT

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Báo cáo KQ GD cổ phiếu Ông Trung UV HĐQT

Trân trọng

Ngày cập nhật: 14-07-2020 05:16:58

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA BÀ TRẦN THỊ QUYÊN- TVBKS

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu_Bà Quyên TV BKS

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 14-07-2020 23:48:02

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN CP NGƯỜI NỘI BỘ - TVHĐQT

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Thông báo giao dịch cổ phiếu_ Ông Nguyễn văn Trung UV HĐQT

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 08-07-2020 04:46:55