BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Xem chi tiết tại đây

 

TỜ TRÌNH BỔ SUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CP MÁY THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

2018

TỜ TRÌNH BỔ SUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CP MÁY THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết tại đây

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty (6 tháng đầu năm 2015)

2018

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty (6 tháng đầu năm 2015)

Xem chi tiết tại đây

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 2013

2018

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 2013

Xem chi tiết tại đây

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty (6 tháng đầu năm 2014)

2018

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty (6 tháng đầu năm 2014)

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO SX-KD NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SX-KD NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

2018

BÁO CÁO SX-KD NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SX-KD NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết tại đây

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty (2015)

2018

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty (2015)

Xem chi tiết tại đây