THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây.

TB162 VV CHI TRẢ CỐ TỨC 2019. da ký

BIEU MAU TB CHI TRA CO TUC 2019.

HĐQT PVM DAESCO

Loại xe khác