CBTT vv nhận đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của ông Trần Đình Dũng

2022

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

CBTT vv từ nhiệm TV HĐQT của Ông Trần Đình Dũng

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 12-04-2022 15:34:50

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu của ông Trần Hữu Thành ; Phó Giám đốc công ty

2022

Mời quí CĐ xem và download tại đây:

Báo cáo KQ giao dịch Ông Thành- PGĐ cty.DKS

Trân trọng

Ngày cập nhật: 27-01-2022 11:07:10

CB THÔNG TIN KÝ HĐ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

2021

Kính mời quí CĐ xem và dowload tại đây:

CBTT_KY HĐ_D.VI_K.TOAN BCTC nam_2021

Trân trọng.

 

Ngày cập nhật: 30-11-2021 08:51:00

Thông báo chi trả Cổ tức năm 2020

2021

Kính mời quí CĐ xem và Download tại đây:

Thông báo vv chi trả cổ tức năm 2020 .

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 04-10-2021 15:29:47

CBTT về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2021

2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

TB ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Trân trọng

Ngày cập nhật: 08-03-2021 15:11:47