CBTT vê việc cổ phiếu công ty tăng 5 phiên liên tiếp

2023

Kính mời quí cổ dông xem và download tại đây:

 CBTT giải trình về giá cổ phiếu DAS_

Trân trọng

Ngày cập nhật: 23-03-2023 17:08:29

CBTT vv chốt DSCĐ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

2023

Kính mời quí cổ đông xem và download tại đây:

TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2023

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 15-02-2023 15:59:30

CBTT vv nhận đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của ông Trần Đình Dũng

2023

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

CBTT vv từ nhiệm TV HĐQT của Ông Trần Đình Dũng

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 12-04-2022 15:34:50

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu của ông Trần Hữu Thành ; Phó Giám đốc công ty

2023

Mời quí CĐ xem và download tại đây:

Báo cáo KQ giao dịch Ông Thành- PGĐ cty.DKS

Trân trọng

Ngày cập nhật: 27-01-2022 11:07:10

CB THÔNG TIN KÝ HĐ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

2021

Kính mời quí CĐ xem và dowload tại đây:

CBTT_KY HĐ_D.VI_K.TOAN BCTC nam_2021

Trân trọng.

 

Ngày cập nhật: 30-11-2021 08:51:00

Thông báo chi trả Cổ tức năm 2020

2021

Kính mời quí CĐ xem và Download tại đây:

Thông báo vv chi trả cổ tức năm 2020 .

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 04-10-2021 15:29:47