THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGÀY ĐKCC ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CT NĂM 2019 BẰNG TIỀN

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

TB NGÀY ĐKCC CHI TRẢ CỔ TỨC 2019

HĐQT PVM DAESCO

Loại xe khác