Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu của ông Trần Hữu Thành ; Phó Giám đốc công ty

Mời quí CĐ xem và download tại đây:

Báo cáo KQ giao dịch Ông Thành- PGĐ cty.DKS

Trân trọng

Loại xe khác