NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC KÝ HĐ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

NQ HĐQT vv chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Trân trọng.

Loại xe khác