BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ( Đã được kiểm toán )

Kính mời quí CĐ xem và Download tại đây:

BCTC 31-12-2020. Đã kiểm toán

Trân trọng

Loại xe khác