THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2018

Mời quí cổ đông xem và download tại đây:

Thông báo vv chi trả cổ tức năm 2018

Mẫu đăng ký nhận cổ tức 2018

HĐQT PVM-DAESCO

Loại xe khác