kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

Tiếng Việt    English
Hiện nay bạn đang cần loại xe nào
 Xe tải ben
 Xe tải thùng
 Xe tải cẩu
 Xe Lu rung
 Xe xúc lật
 Xe bồn bê tông
Kinh doanh
Bán hàng
Từ khóa: Tìm theo:  
Tin tức Thông báo HĐQT
TAI LIEU HOP DAI HOI CĐ NAM 2018
Cập nhật ngày: 30/03/2018

TAI LIEU HOP DAI HOI CĐ NAM 2018

Mời quí CĐ xem và download

1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐTN năm 2018

2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN năm 2018

3. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2018

4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng SXKD năm 2018

5.Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

 6 Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2018

7.Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

8 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

9. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018

10. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2018

11. Tờ trình thông qua lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

12. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

13. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

14.QĐ HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐTN năm 2018

 

 

 

Số lần đọc: 110     Nguồn tin:
Tin mới hơn
Tin đã đăng