kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

Tiếng Việt    English
Hiện nay bạn đang cần loại xe nào
 Xe tải ben
 Xe tải thùng
 Xe tải cẩu
 Xe Lu rung
 Xe xúc lật
 Xe bồn bê tông
Kinh doanh
Bán hàng
Từ khóa: Tìm theo:  
Tin tức Thông báo HĐQT
Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ
Cập nhật ngày: 23/10/2015

Kết quả giao dịch của các cổ đông nội bộ (đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 1 tỷ). Chi tiết mời quí cổ đông xem và download tại đây

Thông báo giao dịch cổ phiếu riêng lẻ DAS
Cập nhật ngày: 19/10/2015

Thông báo giao dịch dổ phiếu của cổ đông nội bộ PVM DAESCO

Xem chi tiết và download tại đây

Công bố thông tin về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Cập nhật ngày: 08/10/2015
 Mời quí Cổ đông xem chi tiết và Download tại đây
Nghị Quyết và Biên bản cuộc họp DHDCĐ thường niên 2015
Cập nhật ngày: 18/03/2015
Mời quí cổ đông xem chi tiết và download tại đây
Tài liệu DHDCĐ thường niên 2015
Cập nhật ngày: 03/03/2015

Mời Quí cổ đông xem chi tiết và download :

- Thông báo mời họp và chương trinh Đại hội Download

- Qui chế làm việc tại Đại hội download

- Báo cáo SXKD năm 2014 và Kế hoạch 2015 download

- Báo cáo của HĐQT năm 2014 download

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 download

- Các tờ trình download

Mẫu Giấy xác Nhận và Giấy ủy quyền
Cập nhật ngày: 03/03/2015

- Mẫu Giấy Xác nhận Download tại đây

- Mẫu Giấy Ủy quyến Download tại đây

 
Đầu   3   4   5   6   7   Cuối   Trang 5/8