kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

Tiếng Việt    English
Hiện nay bạn đang cần loại xe nào
 Xe tải ben
 Xe tải thùng
 Xe tải cẩu
 Xe Lu rung
 Xe xúc lật
 Xe bồn bê tông
Kinh doanh
Bán hàng
Từ khóa: Tìm theo:  
Tin tức Thông báo HĐQT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Cập nhật ngày: 13/04/2016

1. Thời gian họp: 8h30 ngày 22 tháng 4 năm 2016

2. Địa điểm: 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Quí cổ đông có thể download các tài liệu Đại hội theo link dưới đây:

1. Chương trinh ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

2. Báo cáo của HĐQT Nhiệm kỳ 2011-2015

3. Báo cáo KQ SXKS năm 2015 và Nhiệm kỳ 2011-2015

4. Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2011-2015

5. Tờ trình chấp thuận bầu thành viên HĐQT

6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015

7. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016

8. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao và phương án thù lao HĐQT, BKS

9. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

10. Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ

11. Giấy xác nhận tham dự Đại hội cổ đông 2016

12. Giấy ủy quyền của tổ chức

13. Giấy ủy quyền của cá nhân

14. Đơn ứng cử đề cử HĐQT

15. Đơn ứng cử đề cử BKS

 

Thư mời DHDCĐ năm 2016
Cập nhật ngày: 13/04/2016
Mời quí cổ đông xem chi tiết và download tại đây
Công bố Thông tin
Cập nhật ngày: 04/03/2016

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung của Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Mời quí cổ đông em chi tiết và download tại đây

Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán
Cập nhật ngày: 16/12/2015

Nghị Quyết 84/HĐQT ngày 16/12/2015 chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2015. Xem chi tiết và download Tại đây

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Cập nhật ngày: 29/10/2015
Thông báo Kết quả chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ của PVM DAESCO. Chi tiết mời xem và download tại đây
Thông báo công bố thông tin 24h
Cập nhật ngày: 29/10/2015

Công bố thông tin thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng. Chi tiết mời quí cổ đông xem và download tại đây

 
Đầu   2   3   4   5   6   Cuối   Trang 4/8