kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

Tiếng Việt    English
Hiện nay bạn đang cần loại xe nào
 Xe tải ben
 Xe tải thùng
 Xe tải cẩu
 Xe Lu rung
 Xe xúc lật
 Xe bồn bê tông
Kinh doanh
Bán hàng
Từ khóa: Tìm theo:  
Tin tức Thông báo HĐQT
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Cập nhật ngày: 17/03/2017

Quí cổ đông có thể download các tài liệu Đại hội theo link dưới đây:

 

1.Thư mời

2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

3. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN năm 2017

4. Báo cáo của HĐQT năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017

5. Báo cáo KQ SXKS năm 2016 và Phương hướng SXKD năm 2017

6. Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán

7. Báo cáo của BKS năm 2016

8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016

9. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017

10. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT,BKS năm 2016 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017

11. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

12. Giấy xác nhận tham dự Đại hội cổ đông 2017

13. Giấy ủy quyền của tổ chức

14. Giấy ủy quyền của cá nhân 

Số lần đọc: 509     Nguồn tin:
Tin mới hơn
Tin đã đăng