NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2020. BAN MOI THAY THE

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

NQ HĐQT VV CHI CT NAM 2020 . BAN THAY THE.

Trân trong.

Loại xe khác