NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2020

Kính mời quí CĐ xem và download

NQ HĐQT VV CHI CT 2020. đã ks

Trân trọng

Loại xe khác