CBTT bất thường về ngày chốt DSCĐ tham dự ĐHCĐ năm 2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Công bố thông tin vv chốt DSCĐ dự ĐHCĐ 2021

Trân trọng

Loại xe khác