NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

NQ HĐQT CHI TRẢ CỔ TỨC 2019

HĐQT PVM_ DAESCO

Loại xe khác